Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kozje

Predpisi, na katere predpis vpliva