Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2015 do 2019)
  • Predsednica Andreja REHER, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli
  • Namestnik predsednice Franci STRMECKI, Podsreda 54, Podsreda
  • Članica Klavdija RESNIK, Kozje 85, Kozje
  • Namestnica članice Urška PLEVNIK, Ortnice 6, Buče
  • Članica Mojca BEZAMOVSKI, Kozje 98a, Kozje
  • Namestnik članice Miha KUŽNER, Poklek pri Podsredi 22, Podsreda
  • Članica Verica PRESKAR, Gradišče 18, Podsreda
  • Namestnik članice Marjan KOCMAN, Lesično 7, Lesično