Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Predpisi, na katere predpis vpliva