Odlok o koncesiji za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Kozje

Predpisi, na katere predpis vpliva