GRAD PODSREDA - KULTURNA DEDIŠČINA IN TURIZEM

359
1.516.468,39 EUR
Načrt za okrevanje in odpornost
976.818,32 EUR
V teku
Lokacija
Podsreda 103, 3257 Podsreda
Pot do lokacije