Domov Organi občine Občinski svet 3. redna seja

3. redna seja

Seja je potekala dne 22.12.2014 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2015 (Uradni list Republike Slovenije št. 95/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.12.2014
Začetek veljavnosti: 30.12.2014
Konec veljavnosti: 22.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o ekonomski ceni vzgojnovarstvenih programov (Uradni list Republike Slovenije št. 95/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.12.2014
Začetek veljavnosti: 22.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kozje (Uradni list Republike Slovenije št. 95/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.12.2014
Začetek veljavnosti: 30.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje v letu 2015 (Uradni list Republike Slovenije št. 95/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.12.2014
Začetek veljavnosti: 30.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za leto 2015 (Uradni list Republike Slovenije št. 95/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.12.2014
Začetek veljavnosti: 30.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse