Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kozje za leto 2019

562