REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST 2020

344.816,23 €
Zakon o financiranju občin
344.816,23 €
Zaključeno